Μέλι παραγωγής Αυγούστου 2019, στους θυμαρότοπους της Αργολίδος και στα πεύκα της Εύβοιας. Πυκνό κι ιδιαίτερα αρωματικό